top of page
open_call_DITspaces04B.jpg

OPEN OPROEP voor DIT-RUIMTEN! 
Open Call (van7 Nov. t/m 15 Jan.)

NL

ENG

OPEN OPROEP voor DIT-RUIMTEN!

W1555 DO IT TOGETHER-Ruimtes (DIT) zijn pas gerenoveerde ruimtes aan de Wolphaerstraat, Oud-Charlois, Rotterdam-Zuid.

 

Met een maandhuur van € 340 + 150 tot 200 nutskosten, een oppervlakte van 49m2, begane grond, hoge, open ruimtes met grote raampartijen uitkijkend op de straat, lenen DIT-RUIMTES zich uitstekend voor een breed scala aan publieke, culturele, educatieve en sociale activiteiten, zoals zoals tentoonstellingen, performances, filmvertoningen en workshops.

Kunst, educatie, idealisme en initiatieven en culturele organisaties die geïnteresseerd zijn in het maken van een sociale impact in Charlois, worden uitgenodigd om zich aan te melden. Aanvragers kunnen voor één ruimte aanmelden, of voor meer dan één ruimte, of de ruimte delen met andere organisaties/personen door een gezamenlijke aanvraag te doen. 

We zijn met name geïnteresseerd in projecten uit Rotterdam of Charlois en open zijn ​​voor publiek. De contracten zijn voor minimaal een jaar en maximaal twee jaar met mogelijkheid tot verlenging.

Om te solliciteren, stuur:

  • 1.een projectvoorstel met de introductie van uw initiatief en de inititiatiefnemers,

  • 2.documentatie van eerdere activiteiten,

  • 3.een projectbeschrijving met uw doel en visie

  • 4. ondersteund met een actieplan, dat laat zien hoe u de ruimte en programma’s structureert

  • 5. een financieel plan van 1 jaar

 

Alles in één pdf-formaat bestand met maximaal 10 pagina's

DEADLINE op 15 januari 23:59

Mail: w1555.mog@gmail.com.

 

Ga voor meer informatie naar https://www.w1555.org of neem contact met ons op via w1555.mog@gmail.com.

 

Wat is W1555?

W1555 is een bewoners-vereniging, die 46 woningen aan de Wolphaertstraat beheert van nummer 15 tot 55. Onze huidige groep is tussen 2004-2019 gevormd tot Stichting NAC. Toen de overeenkomst tussen Stichting NAC en eigenaar woningbouwvereniging Woonstad afliep, is de bewoners-groep het avontuur aangegaan om de woningen zelf in beheer te nemen en aan te bieden als betaalbare woonruimte voor kunstenaars en mensen uit de culturele sector. Met dit doel hebben we W1555 opgericht en geleidelijk aan de bestuurstaken en -verantwoordelijkheden van Stichting NAC overgenomen.

Door de broodnodige renovatie van de woningen kunnen wij in samenwerking met eigenaar Woonstad binnenkort 2 nieuwe ruimtes aanbieden om te verhuren als non-profit, sociale ruimtes.

Als Vereniging W1555 willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van Oud-Charlois tot een frisse en innovatieve wijk, waar kunst, cultuur, kunst en educatie zich inzetten voor een duurzame visie op samenleven en werken, alsmede bijdragen aan het ondersteunen van onze gemeenschap en het grootbrengen van de volgende generatie.

 

Wie zijn W1555?

Vereniging W1555 is een Rotterdamse bewonersverenging. De bewonersgroep bestaat uit circa 75 mensen met uiteenlopende achtergronden, kwaliteiten en interesses, maar als collectief delen we dezelfde visie op hoe we willen samenleven, vanuit ieders maatschappelijke normen en waarden en bestaande ideeën over betaalbaar wonen, diversiteit, tolerantie, ecologisch bewustzijn en toegang tot onderwijs en cultuur. Als diverse gemeenschap geloven wij dat onze directe leefomgeving al het maatschappelijke potentieel heeft om uitdagingen om te zetten in een prettige, veilige en productieve woon-/werkomgeving, waar mensen samen-leven, -werken en -leren, waar ze hun ervaringen met elkaar delen, waar kinderen opgroeien in een inspirerende gemeenschap en waar iedereen op zijn eigen manier bijdraagt ​​aan het in standhouden van een vriendelijke en open omgeving. Als vereniging streven we naar een duurzame en betaalbare plek voor 

(verschil-)makers die zorg dragen voor het milieu, voor elkaar en onze buren. 

Met deze open call willen we openbare creatieve/artistieke werkruimtes integreren in de Wolphaertstraat. 

 

De huidige bewoners hebben een achtergrond in ambacht, kunst, cultuur en kunst en cultuur-onderwijs.

 

Inclusief en divers

We willen de verschillende gemeenschappen in Charlois en de rest van Rotterdam bereiken. We willen dat onze DIT-ruimtes toegankelijk zijn voor alle inwoners van Charlois, door ze duurzaam, toegankelijk en open voor ontmoeting te maken.

Met deze oproep nodigen we dan ook verschillende en diverse partijen uit om deel te nemen aan deze ontwikkeling en daarmee lid te worden van onze community.

 

Wat is de cultuurgroep?

De cultuurgroep van W1555 bestaat uit een aantal bewoners/leden van Vereniging W1555. Zij zijn verantwoordelijk voor artistieke en culturele activiteiten gekoppeld aan de DIT-ruimtes. De cultuurgroep is verantwoordelijk voor het werven van nieuwe huurders zodat een betrouwbare huurder wordt gevonden en er geen leegstand ontstaat; leegstand is kostenbedreigend voor de vereniging. Aan het einde van deze open call presenteert de cultuurgroep de geselecteerde DIT-huurders aan de leden. Zij zorgen voor een goede relatie tussen DIT-huurders en bewoners en geven waar nodig feedback aan de vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor het welzijn van de plek en zorgen voor een blijvende goede relatie met de buren en de vereniging als geheel.

 

Wat is een DIT-ruimte?

DIT ruimtes dienen als plek voor ontmoeting, presentatie, het houden van workshops of het uitwisselen van ideeën. Ze bieden bewoners niet alleen een platform om samen te komen, maar fungeren ook als sociale verbinding voor het gebied. Dit functioneert op kleine schaal, bijvoorbeeld met buren of omwonenden, maar ook internationale bezoekers of geïnteresseerden worden aangetrokken. Het organiseren van workshops en het overdragen van specifieke artistieke vaardigheden schept contacten, versterkt de onderlinge band en kan concrete mogelijkheden bieden om een ​​inkomen te verdienen om de huur te betalen. 

 

Met een inclusieve houding geven we de verschillende gemeenschappen in Charlois een platform en bereiken en betrekken we de rest van Rotterdam bij onze activiteiten ; De DIT ruimtes die vrijkomen na de renovatie spelen een cruciale rol om dit doel te bereiken.

Deze ruimtes, en hun beheer, zullen onze rol binnen de Charlois’ gemeenschap vormgeven. We willen dat onze DIT-ruimtes voor iedereen toegankelijk zijn. Dit doen we door ze duurzaam en beschikbaar te maken en open te stellen voor betrokkenheid en eigen initiatief.

We willen dat de twee nieuwe DIT-ruimtes die beschikbaar komen, zullen samenwerken met andere partijen. Dit kunnen reeds bestaande of nieuw gevormde collectieven, organisaties of initiatieven zijn. 

Onze visie en doelen voor deze ruimtes zijn gericht op kunst en cultuur in al zijn diversiteit, inclusief educatieve activiteiten. Bijvoorbeeld kunsteducatie, workshops en het delen van vaardigheden; of artistieke programmering, zoals tentoonstellingen, performances, filmvertoningen; en sociale activiteiten bestaande uit dagelijkse uitwisselingen tussen buurtbewoners, een open keuken en bijvoorbeeld straatfeesten of rommelmarkten.

 

  • Wat zijn de regels en verwachtingen?

Wij rekenen een vaste huurprijs per DIT-ruimte die beschikbaar komt aan de Wolphaertstraat van de nummers 49 t/m 52. De vaste maandelijkse huur voor de ruimte van 49 m2 bedraagt ​​€ 340 + 150 tot 200 nutskosten. De huurders moeten de maandelijkse huur betalen en de onderstaande procedures volgen:

 

a- Er wordt een gebruikersovereenkomst opgesteld, die door beide partijen moet worden ondertekend, om te zorgen voor de levering van de maandelijkse huur, betaling van één maand borg en om ervoor te zorgen dat de huisregels van de DIT-ruimtes worden nageleefd en eventuele schade verhaald kan worden .

b- De ruimtes moeten gestructureerd zijn voor niet-commercieel gebruik en zelfvoorzienend zijn door hun activiteiten. Binnen de regels van de Woonstad Sociale Huisvestingsovereenkomst zal slechts 10% van de gehuurde DIT-ruimte worden toegestaan ​​voor commercieel gebruik. 

c- Tussen de vereniging en de DIT-huurder worden specifieke afspraken gemaakt in een huurovereenkomst. De wederzijdse opzegtermijn is minimaal 3 maanden.

d- Jaarlijks vindt er minimaal 1 overleg plaats tussen de DIT-huurder en de W1555 Cultuurgroep, waarbij het verloop en de relatie met de vereniging en haar bewoners en gebruikers wordt besproken.

e- De huurovereenkomsten voor deze ruimtes zijn voor minimaal 1 jaar en maximaal 2 jaar.


 

  • Wie kan solliciteren?

Voor de vier nieuwe DIT-ruimtes die na de renovatie vrijkomen, willen we samenwerken met nieuwe/oude initiatieven, collectieven of organisaties. Wij geloven dat de DIT-ruimtes essentieel kunnen zijn om onze missie te delen:

 

• Ruimtes bieden aan makers waar ze hun artistieke, culturele en educatieve activiteiten kunnen ontplooien en zo een bijdrage kunnen leveren aan het culturele veld van de stad;

• Onderwijs op het gebied van kunst en cultuur aanbieden aan verschillende lokale doelgroepen, met speciale aandacht voor kinderen en kansarme groepen;

• Een zeer belangrijke sociale rol spelen in de wijk op het gebied van sociale cohesie;

• Bruggen slaan met bestaande culturele instellingen in de stad en actief bijdragen aan het culturele scenario van de stad;

• Lokale en niet-lokale doelgroepen samenbrengen om samen een meer diverse sociale sfeer te creëren.

 

Om dit doel te bereiken in de selectie, zullen we prioriteit geven aan de collectieven, organisaties, initiatieven die:

*Uit Rotterdam of Charlois komen.

* Gerund worden door en voor een diverse en inclusieve groep mensen en rekening houdend met een diverse en inclusieve doelgroep waaronder minderheden, vluchtelingen, immigranten, LGBTIQA+ community

*non-profit

*autonoom

* Het organiseren van openbare bijeenkomsten en open voor het publiek.

 

Cultuurteam van W1555 volgt een puntensysteem dat zorgt voor de selectie van projecten die passen bij de bovenstaande beschrijvingen.

 

De vier DIT-ruimtes kunnen inspelen op de behoefte van vier verschillende partijen of een enkele ruimte kan ook worden gedeeld door twee partijen die samenwerken voor de open oproep, mits de afspraken duidelijk worden vermeld. Zo komen er meer kleinschalige initiatieven op straat en kunnen deze ruimtes gebruik maken van elkaars netwerk.

 

Als alternatief, als er een grotere ruimte nodig is, kunnen twee of meer van deze DIT-ruimten worden gecombineerd om te voldoen aan de behoefte van één initiatief of organisatie die een voldoende en solide financieel en organisatorisch plan voorstelt. In zo'n geval dienen financiële middelen (zoals een sponsor, verkregen financiering of een bankafschrift met minimaal 3 maanden huurbudget) te worden voorzien van officiële documenten om de verwachtingsrisico's te minimaliseren. Met dit scenario zijn we op zoek naar non-profit culturele organisaties of instellingen die kunnen samenwerken met de W1555 om deze ruimtes te programmeren met maximale openheid naar de lokale gemeenschappen van Charlois Rotterdam.


 

Hoe aanvragen?

Dien uw voorstel vóór 16 Januari in bij w1555.mog@gmail.com, inclusief de volgende documenten.

• introductie van het initiatief

• introductie van de initiatiefnemers

• wat uw projectvoorstel is, met de definitie van uw doel en visie ondersteund door een actieplan,

• ondersteund met een actieplan

• Welke doelgroepen bedient u en hoe bereikt u deze, zowel op stedelijk als lokaal niveau.

• Vertel ons duidelijk over de diversiteit en inclusiviteit van uw project.

• documentatie van eerdere activiteiten

• financieel jaaroverzicht vorig jaar

• een financieel budget van 1 jaar.

• indien aanwezig; bewijs van een rechtsvorm van KVK

 

in één pdf-formaat met maximaal 10 pagina's vóór 16 December naar w1555.mog@gmail.com. Ga voor meer informatie naar https://www.w1555.org/ of neem contact met ons op via w1555.mog@gmail.com.

 

Selectie procedure

De selectie gebeurt in twee stappen:

• De eerste ronde is het indienen van de online aanvraag die door het cultuurteam in samenwerking met alle bewoners van W1555 in behandeling wordt genomen.

• In de tweede ronde worden geselecteerde kandidaten uitgenodigd om elkaar te ontmoeten en hun projecten te presenteren, waarbij ze een overzicht geven van hoe zij de ruimte voor ogen hebben.

bottom of page