M.O.G. Ruimtes - Open Call (binnenkort online)

Met een inclusieve houding willen we de verschillende gemeenschappen in Charlois en de rest van Rotterdam in onze activiteiten betrekken. De sociaal maatschappelijke ruimtes (die na de renovatie beschikbaar komen spelen een cruciale rol in het bereiken van dit doel. Deze ruimtes, en het beheer ervan, zullen bepalend zijn voor onze rol binnen de Charlois-gemeenschap. We willen dat onze MOG ruimtes toegankelijk zijn voor iedereen. Dat doen we door ze duurzaam en beschikbaar te maken, en open te stellen voor engagement en eigen initiatief.

Bewonersprojecten of initiatieven kunnen, mits relevant, een plek huren binnen de MOG’s. Dit gebeurt in overleg met, en georganiseerd binnen het kader van de MOG-huurder. Deze draagt de eindverantwoordelijkheid voor de gehuurde ruimte en bepaalt daarmee uiteindelijk het gebruik. MOG-adressen bevinden zich op Wolphaertstraat:

nrs. 17c, 19c en 49 t/m 55.