top of page
Korte geschiedenis

Het is 2001 op de Wolphaertstraat, woningen zijn dichtgetimmerd en staan leeg. Dit is een straat waar de gemiddelde Rotterdammer liever niet komt. Dat weerhield een aantal mensen, grotendeels jonge kunstenaars, er niet van een deel van deze leegstaande woningen te gaan betrekken. Zij vonden hier een plek waar ze vrij konden werken en wonen. De kunstenaars werden bekend in de wijk en raakten bevriend met actieve wijkbewoners. De gedachte ontstond om de woningen in de Wolphaertstraat in eigen beheer te gaan nemen. 

 

In 2003 zijn de eerste gesprekken gevoerd over de toekomst voor 43 woningen met sloop-etiket in de Wolphaertstraat. Deze woningen waren in eigendom van de Nieuwe Unie (dNU), nu Woonstad Rotterdam (hierna Woonstad). Er waren nog geen concrete plannen voor deze woningen behoudens sloop

Stichting NAC

Stichting NAC (Nieuwe Ateliers Charlois) werd eind 2004 opgericht als overlegpartner voor dNU/Woonstad en de Deelgemeente Charlois en als toekomstig beheerder van de panden. Na een lange periode met veel geduld en inspanning is met de dNU/Woonstad een duurzame constructie tot stand gekomen. Deze constructie omvatte o.a. een herstel- en beheerplan voor de woningen voor een periode van 10 jaar. 

 

Hiermee werd sloop of dichttimmeren voorkomen. Elke partij nam een bepaald deel voor haar rekening. 

 

Tussen 2004 en 2017 is stichting NAC uitgegroeid tot een stichting die op haar hoogtepunt zo'n 100 woningen beheerde, zowel voor Woonstad als Vestia, heeft ze een kunst en cultuurfonds opgericht en heeft stichting NAC met haar bewoners Oud-Charlois een stuk leefbaarder weten te maken. Aldus een grote verdienste.

 Oprichting 1555

Vanaf 2015 ontstonden er nieuwe plannen voor een duurzame toekomst voor de Wolphaertstraat, discussies rondom zelfbestuur kwamen op gang en er werd besloten om het stokje van stichting NAC over te nemen. Er is een kerngroep opgericht die de vraag aan de bewoners en zichzelf stelt: wat zien zij voor toekomst voor de Wolphaertstraat?

 

In 2017 is het businessplan van de vereniging 1555 i.o. gepresenteerd aan Woonstad. De vereniging had als ambitie het verwerven van het eigendom van Woonstad in de vorm van een wooncoöperatie. Het businessplan liet echter zien dat de hoge kosten van funderingsherstel, renovatie en verwerving te hoog waren. Er is daarom in goed overleg besloten om verder te gaan als beheerscoöperatie waarbij Woonstad eigenaar blijft en verantwoordelijkheid neemt voor de renovatie en de verduurzaming van de woningen waarna bewonersvereniging W 1555 (hierna vereniging) het complex in beheer neemt.

bottom of page